TitleAuthorPublication DatePublisherType
    Radially oriented mesoporous TiO2 microspheres with single-crystal–like anatase walls for high-efficiency optoelectronic devices  Liu, Yong; Che, Renchao; Chen, Gang; Fan, Jianwei; Sun, Zhenkun; Wu, Zhangxiong; Wang, Minghong; Li, Bin; Wei, Jing; Wei, Yong; Wang, Geng; Guan, Guozhen; Elzatahry, Ahmed A.; Bagabas, Abdulaziz A.; Al-Enizi, Abdullah M.; Deng, Yonghui; Peng, Huisheng; Zhao, Dongyuan2015American Association for the Advancement of ScienceArticle