العنوانالمؤلفتاريخ النشرالناشرالنوع
    Novel whole-cell inactivated Neisseria gonorrhoeae microparticles as vaccine formulation in microneedle-based transdermal immunization  Gala R.P.; Uz Zaman R.; D?souza M.J.; Zughaier S.M.2018MDPI AGArticle